موسسه خیریه رضویه  از سال 1396 با هدف یاری رسانی به خانواده های بی بضاعت شکل گرفته و به شماره 41713 به ثبت رسیده است. هدف این موسسه تامین مایحتاج اولیه خانواده هایی است که در اثر اتفاقاتی نظیر تصادفات زلزله، بیماری و... نان آور خانواده شان را از دست داده و در حال حاضر منبعی مالی برای گذران زندگی ندارند. این موسسه با کمک افراد داوطلبی که به هدف موسسه اعتقاد دارند اداره می گردد.

 

گستره کار موسسه در اولویت اول شهرستان بجستان (خراسان رضوی) و در اولویت بعدی همشهریان مستقر در تهران می باشد

 

اهداف موسسه

1- کمک از طریق سبد کالا

2- کمک به تهیه جهیزیه دختران یتیم یا ناتوان مالی

3- کمک های درمانی

4- کمک به حل مشکل مسکن

 

نحوه دریافت کمک

1- واریز به حساب موسسه

2- عضویت ماهیانه

3- دریافت صندوق صدقات جهت نصب در منزل و محل کار